IBM-Ankündigung vom 16. Januar 2014


 
4/7
IBM Storage
FlashSystem 840
(Foto: IBM)