ERP as a Service: Warum Anwender Software mieten

Alexander Seel, Hessischen Berglandklinik Koller: Wir ersparen uns regelmäßige Updates.

Alexander Seel, Hessischen Berglandklinik Koller: Wir ersparen uns regelmäßige Updates.

Zurück zum Artikel: ERP as a Service: Warum Anwender Software mieten