Firmen wollen integriertes PBM in Business-Anwendungen:

Studie zum Business Process


 
2/7
Business Process Management - Bedeutung

(Foto: DII)