Kingston UV500 240GB (SUV500MS/240G)

Bild von Kingston UV500 240GB (SUV500MS/240G)