Interview zum Zensus 2011: Monsterprojekt Datenintegration

Business Intelligence, Statistik, Notebook, Auswertung, Diagramm

Business Intelligence, Statistik, Notebook, Auswertung, Diagramm

Foto: S.John - Fotolia.com

Zurück zum Artikel: Interview zum Zensus 2011: Monsterprojekt Datenintegration