500-GB-Festplatte: Hitachi Travelstar 5K500.B im Test

Hitachi Travelstar 5K500.B HTS545050B9A300: leiser Betrieb

Hitachi Travelstar 5K500.B HTS545050B9A300: leiser Betrieb

Zurück zum Artikel: 500-GB-Festplatte: Hitachi Travelstar 5K500.B im Test