Dokumente konvertieren in OpenOffice


 
2/12
Dokumente konvertieren in OpenOffice
Starten des Dokumenten-Konverters in LibreOffice und OpenOffice.
(Foto: Thomas Joos)